CV

Driven innehållsskribent och copywriter
– med tjugofem års erfarenhet av strategiskt och operativt arbete med marknadsföring, kommunikation och reklam

Kompetens
• Arbetat redaktionellt med text i alla former, genrer och media.
• Gedigen erfarenhet av marknadsföring och textproduktion.
• Producerat åtskilliga varumärkesstrategier & kommunikationsplaner.

Starka sidor
• Behärskar hantverket att skriva copy för olika typer av texter.
• Har lätt för att läsa in sig på nya och komplexa ämnen.
• Förenar paraplyseende med noggrannhet på detaljnivå.
• Duktig på att förstå syftet och målet och att anpassa texten efter media och affären.


Arbetar sedan 2014 som content writer , webbskribent och copywriter på den egna byrån Mrs. Madison´s.

 • Skriver text till artiklar, blogginlägg, nyhetsbrev, webbsidor, broschyrer, kundtidningar & intervjuer.
 • Levererar content på både engelska och svenska, och översätter innehåll mellan språken.
 • Har styrkan och intresset i B2B-segmentet.

Mrs. Madison´s vision är att leverera professionella texter med relevans, rätt tonalitet- och vokabulär för målgruppen och som fungerar, uppnår sitt mål och driver trafik. Grundlig research och språklig skicklighet är hygienfaktorer för allt innehåll som Mrs. Madison´s producerar. Nyfikenhet och viljan att förklara komplexa ämnen på ett koncist sätt, och samtidigt anpassat för olika typer av media och kanaler är Mrs. Madison´s drivkraft.

Mrs. Madison´s har en god kunskap om content marketing, digital marknadsföring och SEO och strävar efter långvariga och återkommande kundrelationer.


Anställningar
Natur & Kultur

1999-2013 Marknadsansvarig
       2010–13  Marknadsansvarig, Förskola-åk 6, Konferensansvarig
       2005–10 Marknadsansvarig, Lärarfortbildning, Förskola,  Konferensansvarig
       2001–05 Marknadskoordinator, Svenska åk 1-Gy
       1999–01 Marknadskoordinator, So åk 1-Gy

 • Framtagande av marknadsstrategier för nya och befintliga målgrupper, segment och varumärken.
 • Planering, utveckling och genomförande av informations- och kommunikationsstrategier för olika varumärken och produkter.
 • Projektledning, planering och framtagande reklamkampanjer och marknadsföringsaktiviteter.
 • Copywriter och redaktör för alla slags kommunikationskanaler
 • Budgetansvar
 • Gjorde flera framgångsrika kampanjer genom effektiva avgränsningar mot målgrupp och väl genomarbetad copy.
 • Ökade interna marknadsandelar på krympande totalmarknad.
 • Fick positiv feedback som projektledare och konferencier på flera större konferenser.

Ordfront
1998-1999  Medlemsvärvare
Ökade medlemsantalet med 4000 samt kartlade medlemsstocken socioekonomiskt.

Norstedts Juridik AB
1997-1998  Marknadsansvarig
Ansvarade för framtagande och implementering av ny grafisk profil i samband med sammanslagning av olika varumärken och förlagsgrenar.

Norstedts Juridik AB
1995 – 1997  Marknadsförare
Ansvarade för all marknadsföring gentemot domstolsväsendet, advokater och jurister. Innehållsmässigt komplicerade produkter business-to-business.

Fritzes Förlag AB
1994-1995 Förlagsredaktör Sveriges Rikes Lag
Arbetet med förlagets guldkalv lärde mig disciplin och noggrannhet och tillförde mig en juridisk baskkunskap, som jag tror få icke-jurister har.

CE Fritzes Informationscenter AB
1993-1994 Säljare/Utbildare
Vägledde och informerade om svensk och utländsk litteratur inom juridik, ekonomi, management, språk och samhällsvetenskap. Utbildningsansvarig för CD-Lag.

Allmänna Förlaget/ Informationsbokhandeln
1991-1993 Säljare
Säljare mot Riksdag, Departement och myndigheter vilket krävde aktuell kontroll på allt riksdagstryck.


Utbildning
Uppsala universitet 1988-1994
Filosofie Magister (Degree of Master of Arts) 180/270 p

Litteraturvetenskap A-D
Medie- och Kommunikationsvetenskap A-C
Kulturvetarlinjen, baskurs + TS-termin

Kurser
2018  Ungagged, London, 2-day Conference        SEO- and Digital Marketing
2015  Wednesday Relations                                     Content Marketing Day
2015  Venter Datautbildning                                   Word Press
2013  Poppius journalistskola                                Att skriva för webben            2003  NoK Internutbildnig                                      Att skriva copy
1997  Berghs school of communication                Copywriting
1997  Berghs Företagsskola                                     Copywriting 
1997  Förlagsklubben                                               Förlagscopy

Språkkunskaper
Franska:
Mycket bra (boendes 1,5 år i Frankrike + 10/15p Franska)
Engelska
Flytande fullständigt professionell nivå i tal och skrift

Datorkunskap
Behärskar mycket väl: MS Office, Adobe Creative Suit, Biz-Wizard,MailChimp, Paloma, Netigate, Epi Server, Word Press.