Tjänster

Mrs. Madison´s levererar

Content Marketing

Redaktionellt innehåll utifrån kundernas informationsbehov och med syfte att skapa kundrelationer, d.v.s. det som brukar betecknas som innehållsbaserad marknadsföring, t.ex. artiklar till kundtidningar och s.k. White Papers.

Marknadsföring

Effektiv copy för produkter och tjänster baserade på målgruppens behov, marknad och omvärld och som hjälper er att nå affärsmålen, t.ex. broschyrer, säljbrev, annonser.

Kommunikation

Tydliga texter där mottagaren snabbt förstår budskapet och begriper vad den skall göra, t.ex. texter för företags externa webbsidor och intranät.

Information

Begripliga sammanfattningar av t.ex. rapporter, lagtexter, myndighetsinformation och textbearbetning av svåra och faktatyngda texter.

SEO-optimerat innehåll

Innehållsrika texter, gärna av längre karaktär, med ett innehåll av god kvalitet och med insprängda sökord, uppmärkning av rubriker, bilder samt metabeskrivningar som får sökmotorerna att ranka din webbsida högre.

Översättningar av dokument

Översättningar från eller till engelska av artiklar, webbsidor, pressmeddelanden, remissvar, debattinlägg etc.

Kommunikationsplaner- & Innehållsstrategier

Planer för kommunikation och innehåll d.v.s. vad som ska sägas, till vem, när, hur, hur ofta, i vilka kanaler, med vilken tonalitet, av vem, syfte etc.

 

Lämna ett svar