Vässa annons-copyn med 4P-metoden

4P istället för AIDA Varje god copywriter kan sin klassiska AIDA-modell (Attention, Interrest, Desire, Action) när det handlar om att bygga upp en retoriskt övertygande reklamtext. Modellen började användas redan under Mrs. Madison´s favorit-era d.v.s. annonsmarknadens framväxt i New York på 1950-talet. (Fast självklart har den sitt ursprung i de …

Hur tänker Google?

SEO-optimerat innehåll ökar webbtrafiken avsevärt Hur Google ”tänker” och fungerar vet man ju aldrig riktigt, och det spekuleras, sias och tipsas konstant om det i olika forum. Dock bör man ändå göra vad man kan för att sökordsoptimera sin sajt (SEO). SEO-copywriting handlar bl.a. om att förena ett användbart och …

Checklista för skribenter

Slarva inte med redigeringen av dina texter En bra text kräver hårt arbete. Dessvärre förstår inte alla uppdragsgivare eller marknadschefer det. ”Åh, …

Alla som gillar dig gillar dig inte

Alla som gillar dig gillar dig inte Social media marketing är något som ingår i marknadsföringsmixen hos de flesta företag numera. Det …

Content is King – Copy is Queen

Content is King — Copy is Queen Klyschan ”Content is King” är flitigt brukad i marknadsföringssammanhang. Och visst är innehållet kärnan i all innehållsmarknadsföring. …

Vad är egentligen ett White Paper?

Det snackas mycket om White Papers nu… Kanske inte bland gemene man, men i marknadsföringssammanhang, och i synnerhet inom B2B-sammanhang. Men vad …

Förbättra B2B-copyn

Förbättra B2B-copyn. Några enkla tips, steg 1. Faktum är att rätt så mycket av B2B-copywriting faktiskt inte är så bra. Varför då? …