Vad är egentligen ett White Paper?

Det snackas mycket om White Papers nu…

Kanske inte bland gemene man, men i marknadsföringssammanhang, och i synnerhet inom B2B-sammanhang. Men vad är då ett White Paper? Ja, det är varken ett reklamblad eller ett produktblad. Men det är dock ett marknadsföringsmaterial, fast inte så säljande som en broschyr. Nej det är snarare en skrift som löser ett problem som en tilltänkt kund kan tänkas stå inför.

Syftet är förstås att främja en viss produkt, tjänst, teknik eller metod, och påverka nuvarande och framtida kunders beslut. Men själva säljsnacket kommer mer förtäckt in på slutet, efter att man givit bevis för att en viss metod eller teknik som produkten i fråga har, är en överlägsen metod för att lösa ett problemet ifråga.

Ofta brukar man säga att White Papers inte ska vara flashiga utan ha en mer akademiskt stram stil. Jag håller personligen inte med där. Ett tydligt och mycket bra exempel på det är en skrift som läromedelsförlaget Natur & Kultur gav ut för ett tag sedan, och som handlar om läsinlärning. Här beskrivs hur läsinlärningen går till, styrkt med akademiska fakta, och sedan visar man hur ett visst läromedel är uppbyggt enligt denna princip. Skriften som är gratis, har spridits till både lärare och elever. Kolla själv på häftet Svenska Tankar.