Förbättra B2B-copyn

Förbättra B2B-copyn. Några enkla tips, steg 1.

Faktum är att rätt så mycket av B2B-copywriting faktiskt inte är så bra. Varför då? Ja här är några anledningar som jag tycker är rätt vanliga:

För många målgrupper
Av rädsla för att utesluta eller missa någon potentiell kund, skrivs texten till för många målgrupper på en gång. Det gör att texten till slut inte appellerar till någon. Den blir ointressant. Våga fokusera på huvudmålgruppen — så blir meddelandet starkare. De andra, sidomålgrupperna, hittar dit ändå, och om inte, så får man göra en separat riktad grej till dem.

Man ser inte skogen för alla träd
Texten innehåller så många meddelanden och argument på en gång, så att det ledande målet med texten begravs. Våga skala ner antalet argument och budskap. Beror oftast på oklar målgruppsdefinition, men också på att man inte riktigt definierat syftet med texten. En innehållsstrategi kanske inte hade varit så dumt ändå?

Skippa företagssnacket
För mycket B2B-copy är skriven för att förklara företaget, och inte för att lösa kundens problem. Texten är skriven med ett i inifrån-perspektiv som ofta sker när texten är författad internt på företaget. Att låta någon utifrån skriva texten löser ofta problemet med detta.

Skippa historiken
En klassiker bland B2B-copy är för mycket nulägesanalys och branschfakta: ”De senaste årens konkurrenstryck har gjort det viktigt för företag att göra mer med mindre … ”
— Allvarligt; läsaren vet förmodligen redan det här, eller sk-ter fullständigt i det. Kom till saken!

Yrkesmänniskor är också människor
Jag har hört det så många gånger; förskolepedagoger är barnsliga, svensklärare vill göra allt själva, advokater är stela, psykologer är flummiga och läkare talar latin. Men det glöms ofta bort att alla – oavsett yrke – är människor som reagerar likartat på övertygande kommunikation och vässad budskapsformulering.

Alla behöver inte vara med
Kommunikatörens yrkesroll på företag tas inte på allvar när alla inblandade parter i ett projekt– ända från gräsrotsnivå upp till VD – skall tycka, ändra och lägga till. ”Vi tar med allt så bli alla nöjda! ”… På Firman ja! Men fungerade texten och uppfyllde den sitt mål? Rödpennan är viktig, men ofta har jag sett ett slutresultat, baserat på för många kockar, som blivit urvattnat och ointressant.