Tonalitet – en grundbult i innehållsstrategin

Vilken är ditt företags inre röst?

Många företag formligen pumpar ut blogginlägg och tweets, utan att ha en färdig strategi för hur de ska kommunicera. Och då menar jag inte i vilken kanal eller vad de ska kommunicera, utan med vilken slags berättarröst. Risken med att inte ha ett konsekvent tilltal är att företaget upplevs som otydligt, och att varumärket inte förknippas med någonting alls. Och då försvinner följarna till slut.

Skriv ner en policy för tonaliteten

Det går att låta olika skribenters personlighet komma fram, utan att företagets inre röst försvinner. Det viktiga är att alla håller sig kring en gemensam företagspolicy om hur man skriver.

Börja med att se hur målgruppen vill bli tilltalad? Vilken typ av vokabulär och vilka fackord används? Det är inte alls säkert att det är samma som används internt på företaget.

Försök att måla upp en bild av avsändaren. Skriv några exempel på inlägg så att alla inblandade skribenter förstår vilket vilken slags berättarröst som skall uppnås. Är det empatikern, myndighetspersonen, problemlösaren, kollegan eller kompisen som skriver?

Bestäm också regler kring meningsbyggnad, förkortningar, längden på inläggen och hur ni skriver begrepp som t.ex. ”e-bok” eller ”eBok” och ”mejla” eller ”maila”. Att vara konsekvent på grammatik och skrivsätt signalerar professionalism.

Tänk också på att olika kanaler har lite olika tonalitet. Visserligen ska grundkonceptet vara detsamma beträffande t.ex. förkortningar eller vilka fackuttryck som används, men man kan var mindre formell på t.ex. Facebook än på företagswebben.

Men är inte själva idén om att blogga eller delta i sociala medier att man ska vara personlig? tänker du nu. Nej, i en företagsblogg representerar skribenten företaget i första hand. Det hindrar inte att man kan vara personlig i sin ton, men däremot inte privat. Blir det inte tråkig då? Nej, konsekvens är inte synonymt med tråkighet. Konsekvens är grunden för varumärkesbyggande.