Checklista för skribenter

Slarva inte med redigeringen av dina texter

En bra text kräver hårt arbete. Dessvärre förstår inte alla uppdragsgivare eller marknadschefer det. ”Åh, det där lilla skriver du väl ihop på en timme!” är en vanlig föreställning. Men det fungerar inte riktigt så. Den största tiden lägger jag personligen på researchen. Små detaljer som upptäckts vid researchen, som ordval, branschfakta, konkurrentläge m.m. visar direkt om texten är relevant för målgruppen. Själva skrivandet kanske inte tar så hemskt lång tid, men däremot redigering och omarbetning. I dagens innehållstyngda och text-täta marknadsföringslandskap, så måste språket flyta och vara bra formulerat. Man förlorar bara läsare på att slarva igenom den delen. Läs din text högt för dig själv. Är det lätt att läsa? Snubblar man någonstans? Är det svårt att följa tråden?
Här får du en checklista som kan vara bra att gå igenom, innan texten publiceras:
 Intryck
–  Vad är det viktigaste budskapet som förmedlas?
–  Är det intressant att läsa?
–  Hur ser det ut? Är styckena uppdelade i lättsmälta längder?
–  Läs dina första meningar. Är syftet med texten klart? Har du krokat upp läsaren till att vilja läsa mer?
–  Utvecklas berättelsen naturligt och logiskt? Skulle några stycken göra sig bättre på något annat ställe?
Ton
–  Är tonen konsekvent?
–  Följer du företagets tonalitet?
–  Har du valt ord som är lämpliga för din målgrupp?
–  Kommer ditt skrivande förolämpa någon som läser det?
Stil
–  Är varje mening klar och tydlig?
–  Om alla meningar är ungefär lika långa, kan du hitta sätt att variera längderna?
–  Är övergångar mellan meningar och stycken logiska?
–  Skriver du med aktiv (inte passiv) röst?
–  Är de adverb och adjektiv som används för överdrivna?
–  Finns det några ord som överutnyttjas?
–  Känns några delar av för ordrika, hackiga eller repetitiva?
–  Börjar någon av dina meningar och, men, eller så? Kan du ta bort dem utan att ändra din mening?

Grammatik och stavning
–  Stämmer pronomen överens med de ämnen som de hänvisar till?
–  Är du konsekvent med tempus?
–  Har du stavningskollat?
–  Är alla namn och titlar korrekt och rättstavade?

 

Lämna ett svar