Vässa annons-copyn med 4P-metoden

4P istället för AIDA Varje god copywriter kan sin klassiska AIDA-modell (Attention, Interrest, Desire, Action) när det handlar om att bygga upp en retoriskt övertygande reklamtext. Modellen började användas redan under Mrs. Madison´s favorit-era d.v.s. annonsmarknadens framväxt i New York på 1950-talet. (Fast självklart har den sitt ursprung i de …

Hur tänker Google?

SEO-optimerat innehåll ökar webbtrafiken avsevärt Hur Google ”tänker” och fungerar vet man ju aldrig riktigt, och det spekuleras, sias och tipsas konstant …